MMM WOOD

PELETKY

V roku 2013 sme rozšírili výrobu píli MMM WOOD Michalová a stali sa poprednými výrobcami svetlých drevených peliet  najvyššej kvality. Dôkazom  kvality našich peliet je to, že spĺňajú požiadavky najprísnejších noriem.